Voorwaarden en betalingscondities België

Parts Express B.V.

Al onze transporten, nationaal en internationaal, worden uitgevoerd volgens de bepalingen van de CMR-Conventie.

Betalingscondities

Klachten betreffende de factuur moeten binnen de 8 dagen na factuurdatum bericht worden om geldig te zijn.

De facturen zijn betaalbaar, zonder disconto, binnen de 30 dagen na factuurdatum. Het is ook niet toegestaan enige bedragen te verrekenen met de vrachtfactuur.

Het niet betalen van de factuur binnen de betalingstermijn zal van rechtswege aanleiding geven, zonder voorafgaande ingebrekestelling, tot verhoging van het factuurbedrag met 20 procent, met een minimum van 37 EUR bij wijze van forfaitaire vergoeding. Bovendien zullen verwijlinteresten van een rentevoet van 1,5 procent per maand verschuldigd zijn, vanaf de datum van de vervaldag, zonder voorafgaande aanmaning.

Alle geschillen, die betrekking hebben op deze factuur en op de verkoopsvoorwaarden vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Mechelen.

 

Parts Express NV/SA

Tous nos transports nationaux et internationaux sont soumis aux règlements de la Convention CMR.

Conditions de paiement

Toute plainte ou rèclamation concernant la prèsente facture doit nous parvenir endèans les sept jours suivant la date de facture.

Toutes les factures sont payables á 30 jours de la date de facture. Il ne peut y avoir de compensation d'autres montants avec nos factures de transport.

Les factures non règlèes á l'èchèance porteront de plein droit et sans mise en demeure un intèrèt de 1,5% par mois, tout mois commencè ètant considèrè comme dû.

En outre, le montant de la facture sera majorè de plein et sans mise en demeure, et á titre de clause pènale forfaitaire, de 20% avec un minimum de 37 EUR.

Tout diffèrend dècoulant de la prèsente facture et des conditions de vente sera de la compèntence exclusive du tribunal de Mailines.

Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...