Voorwaarden en betalingscondities Nederland

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden, van toepassing:

 • De algemene vervoerscondities 2002, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam.
  U kunt de Nederlandse versie downloaden via www.sva.nl/avc
 • De transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te 's Gravenhage, aktenr. 69/2002.
 • Betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.
 • Reclames binnen 8 dagen na factuurdatum.

 

Depending on the kind of activity, the following conditions are applicable on all our acitvities:

 • The General Transport Conditions 2002, filed with the Registry of the District Courts in Amsterdam and Rotterdam.
  You can download the English version from www.sva.nl/avc
 • The CMR Agreement.
 • The Transport en Logistiek Nederland general payment conditions, files at the the registry of the district court in The Hague, nr 69/2002.
 • The Dutch Forwarding Conditions, filed by Fenex on March 2nd, filed at the registry of the district courts in Amsterdam, Breda and Rotterdam, with exclusion of article 23.
 • Term of payment is 14 days after invoice date.
 • Claims within 8 days after invoice date.

Parts Express algemene voorwaarden

Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...