Voorwaarden en betalingscondities Nederland

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden, van toepassing:

 • De algemene vervoerscondities 2002, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam.
  U kunt de Nederlandse versie downloaden via www.sva.nl/avc
 • De CMR voorwaarden.
 • Zowel de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te 's Gravenhage, aktenr. 69/2002, alsmede de LSV (Logistieke Service Voorwaarden) 2014, kunt u downloaden via www.tln.nl/verdieping-algemene-voorwaarden
 • De Nederlandse expeditie voorwaarden (Fenex), gedeponeerd ter grffie van de Arrondissements rechtbanken te Amsterdam, Breda en Rotterdam, met uitsluiting van artikel 23. U kunt de Nederlandse versie downloaden via www.fenex.nl/fenex-voorwaarden
 • Betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.
 • Reclames binnen 8 dagen na factuurdatum.

 

Depending on the kind of activity, the following conditions are applicable on all our acitvities:

 • The General Transport Conditions 2002, filed with the Registry of the District Courts in Amsterdam and Rotterdam.
  You can download the English version from www.sva.nl/avc
 • The CMR Agreement.
 • The Transport en Logistiek Nederland general payment conditions, files at the the registry of the district court in The Hague, nr 69/2002.You can download the English version from www.tln.nl/verdieping-algemene-voorwaarden
 • The Dutch Forwarding Conditions, filed by Fenex on March 2nd, filed at the registry of the district courts in Amsterdam, Breda and Rotterdam, with exclusion of article 23. You can download the English version from www.fenex.nl/fenex-voorwaarden
 • Term of payment is 14 days after invoice date.
 • Claims within 8 days after invoice date.

Parts Express algemene voorwaarden

Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...