Voorwaarden en betalingscondities Nederland

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden, van toepassing:

 • De Physical Distribution Voorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage op 1 September 1983, aktenr. 121/1983.
 • De De algemene vervoerscondities 2002, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam.
 • Het CMR-verdrag
 • De transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te 's Gravenhage, aktenr. 69/2002.
 • Betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.
 • Reclames binnen 8 dagen na factuurdatum.


Depending on the kind of activity, the following conditions are applicable on all our acitvities:

 • The Physical Distribution Conditions, filed at the registry of the district courts in Amsterdam and Rotterdam, nr 121/1983.
 • The General Transport Conditions 2002, files at the registry of the district courts in Amsterdam and Rotterdam.
 • The CMR Agreement.
 • The Transport en Logistiek Nederland general payment conditions, files athe the registry of the district court in The Hague, nr 69/2002.
 • The Dutch Forwarding Conditions, filed by Fenex on March 2nd, filed at the registry of the district courts in Amsterdam, Breda and Rotterdam, with exclusion of article 23.
 • Term of Paymen is 14 days after invoice date.
 • Claims within 8 days after invoice date.